Toezicht & Wetenschap — Wisselwerking en stand van zaken

Dinsdag 21 juni 2011, 15.00 - 17.30 uur

De structuur en organisatie van het toezicht: de spanning tussen politiek en expertise

Sessieleider: dr. Kutsal Yesilkagit (Universiteit Utrecht)

Dr. Kutsal Yesilkagit is bestuurskundige en als universitair hoofddocent verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op vraagstukken van de veranderende politiek-ambtelijke verhoudingen, de organisatie en hervorming van de centrale overheid, de opkomst en het functioneren van toezichthouders en de invloed van Europeanisering en internationalisering op deze vraagstukken. Over deze onderwerpen heeft hij al vele publicaties in toonaangevende (inter)nationale tijdschriften op zijn naam en is een vooraanstaand lid van enkele internationale bestuurskundige netwerken. Momenteel verricht hij met behulp van een onderzoekssubsidie van het Montesquieu Instituut (Den Haag) onderzoek naar de inrichting en het functioneren van het internationale toezicht op de financiële markten en de invloed van dit op nationale praktijken van toezicht.


Maatschappelijke crises leiden onherroepelijk op tot meer toezicht en de instelling van nieuwe toezichthouders. Maar de instelling van nieuwe toezichthouders is geen makkelijke opgave. Aan de organisatie en structuur van toezicht worden hoge en soms tegenstrijdige eisen gesteld. Aan de ene kant vindt men dat toezichthouders op afstand moeten komen te staan van de politiek zodat de expertise van toezichthouders optimaal tot zijn recht kan komen. Anderzijds is men bang dat toezichthouders technocratische bolwerken gaan vormen die maar moeilijk door de politiek aan te sturen zijn waardoor de legitimiteit van het toezicht wordt aangetast. Met andere woorden, toezichthouders laveren tussen hun onafhankelijkheid en verantwoording jegens de politiek.

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de relatie tussen toezichthouders en hun moederdepartementen,
 • de relatie tussen toezichthouders, stakeholders en onder toezichtgestelden,
 • strategisch management door toezichthouders in netwerken van toezicht,
 • de spanning tussen formele onafhankelijkheid en politieke verantwoording in de praktijk.

Sprekers zijn:

 • Dr. Koen Verhoest en drs. Jan Rommel (KU Leuven), 'Toezichthouders tussen autonomie en interdependentie'
  Download: paper
 • Dr. Sandra van Thiel (EUR), 'Het dienen van meerdere heren'
 • Drs. Haiko van der Voort (TU Delft), 'Co-regulering: altijd spannend'
  Download: paper

U kunt hier alle abstracts van thema sessie 2 lezen.

Drs. Olav Welling (directeur Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk bij de Ministerie van BZK) en drs. Rick Steur (hoofdinspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs) zullen vanuit de praktijk hun reflecties geven op de presentaties.
 

Drs. O.F.J. (Olav) Welling is directeur Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk bij de Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

 

 

Drs. H.G.J. (Rick) Steur (1955) is hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs. Hij studeerde bedrijfseconomie en organisatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1996 tot 2000 werkte Rick een aantal jaren voor de Inspectie van het Onderwijs als inspecteur voortgezet onderwijs. Hij was in die jaren nauw betrokken bij de evaluatie van de basisvorming en de ontwikkeling van de eerste integrale toezichtskaders van de inspectie. In 2000 maakte Rick de overstap naar CVO Zuid-West Frylân, een scholengroep voor voortgezet onderwijs, waar hij begon als bestuursdirecteur en eindigde als voorzitter van het College van Bestuur. In de periode was hij ook lid van de taakgroep vernieuwing basisvorming, die de minister adviseerde over de nieuwe onderbouw voor het voortgezet onderwijs. Eén van zijn nevenfuncties in diverse besturen en stichtingen in de loop der jaren was bestuursvoorzitter in een fusieproces van elf plattelandsscholen voor primair onderwijs in Fryslân. Sinds 1 april 2009 is Rick Steur hoofdinspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs.