Toezicht & Wetenschap — Wisselwerking en stand van zaken

Contact en reacties 

De inhoudelijke coördinatie van het congres wordt verzorgd door de congrescommissie van Vide.

De heer Ko de Ridder - Voorzitter Vide en Emiritus Hoogleraar bestuurskunde aan de RUG
Mevrouw Inge de Wolf - Hoogleraar aan de univeristeit van Maastricht en Programmamanager bij de Inspectie van het Onderwijs
Mevrouw Frederieke Damme - Directeur Centrum voor kennis en communicatie bij de Belastingdienst
De heer Frank van den Broek - Sectormanager Doelmatigheids- en Doeltreffenheidsonderzoek en EU bij de Algemene Rekenkamer
De Heer Jeroen Leenstra is secretaris van de commissie 

De commissie is te bereiken via: 
Vide t.a.v. Jeroen Leenstra
Postbus 1058
3860 BB te Nijkerk
033-2473461
secretariaat@videnet.nl

De logistieke realisatie, registratie en facturatie wordt verzorgd door: 

MOS Events
Sonja Kuijer
te bereiken via: 
033-2473461
i
nfo@mosevents.nl