Toezicht & Wetenschap — Wisselwerking en stand van zaken

Call for papers
VIDE jaarcongres 2015
Toezicht ontmoet wetenschap

Jaarcongres op 21 april
Op 21 april 2015 organiseert VIDE, de beroepsvereniging voor toezichthouders, haar jaarcongres. Thema van dit jaarcongres is ´Toezicht ontmoet wetenschap ´. Doel van het congres is het organiseren van dialoog tussen toezichthouders en wetenschappers. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek richt zich op toezicht en thema's die in het toezicht spelen. Tijdens het congres willen we de toezichthouders kennis laten maken met deze groeiende tak van wetenschappelijk onderzoek. Ook willen we de toezichthouders vragen mee te denken over relevante onderzoeksvragen en laten reageren op bevindingen uit de wetenschap. Tijdens het congres wordt in verschillende workshops gewerkt aan bijvoorbeeld cocreaties, confrontaties, verdieping en samenspel tussen wetenschap en toezicht. In de bijlage staat een voorlopige lijst met thema’s.

Het VIDE congres “Het toezicht ontmoet de wetenschap” wordt georganiseerd in samenhang met een 24uurs international conference over toezicht op het milieuterrein. Deze conference staat onder auspiciën van de internationale organisatie voor milieuhandhaving INECE. De titel ervan luidt:  Improving Environmental Performance: Next Generation Compliance Tools, Theory, and Practice. Het  programma van de beide conferenties overlapt deels, twee dagdelen vallen samen.

Het VIDE jaarcongres  vindt plaats op de Erasmus Universiteit op 21 april. Er is een ochtend-, midden- en avondprogramma.

Wetenschappelijke bijdragen gevraagd
Voor het congres zoeken we wetenschappelijke bijdragen over toezicht(thema's). Doet of deed u onderzoek naar toezicht, handhaving of een gerelateerd thema? En wilt u dit onderzoek tijdens een workshop of sessie presenteren? Of wilt u een poster maken met de opzet of (voorlopige) bevindingen van uw onderzoek? Meldt u dan aan!

U kunt zich aanmelden door voor 31 januari 2015 een papervoorstel/publicatie of een voorstel voor een poster in te dienen. Deze kunt u mailen naar: secretariaat@videnet.nl.

Onderzoekers die er (ook) geïnteresseerd in zijn om hun werk op een internationaal Engelstalig forum te presenteren, kunnen (ook) op de milieuconferentie terecht. Weliswaar is milieutoezicht het thema, maar de nadruk ligt op innovatie, op nieuwe manieren om naleving te bevorderen. Veel nieuwe inzichten op het gebied van toezicht en handhaving lenen zich goed voor transplantatie van het ene toezichtdomein naar het andere. De call for papers van de INECE conferentie is bijgevoegd.

Tot slot
We hopen op uw bijdrage! Voelt u zich verder ook vrij om deze call verder te verspreiden onder collega-wetenschappers of andere geïnteresseerden.

Indien u nog suggesties of inhoudelijke vragen heeft, aarzel dan niet contact op te nemen met prof. dr. Ko de Ridder (j.de.ridder@rug.nl) of prof. dr. Inge de Wolf (i.dewolf@maastrichtuniversity.nl).