Toezicht & Wetenschap — Wisselwerking en stand van zaken

Welkom

Op deze site vindt u meer informatie over het congres Toezicht en Wetenschap, wisselwerking en stand van zaken. Hét congres waar praktijk en theorie van het toezicht elkaar ontmoeten!

Hier treft u naast korte verslagen en beeldmateriaal ook de sheets en handouts aan. Wij verwachten dat u als deelnemer een interessante en inspirerend congres heeft meegemaakt.  Op dit moment staan de eerste stukken van dag 1 en 2 op de website. 


Dag 1 congres Toezicht en Wetenschap

Over toezicht, handhaving en problemen oplossen

Ruim 250 gasten vonden dinsdag 21 juni de weg naar het Industrieel Ontwerpen gebouw van de TU Delft. Vertegenwoordigers van onder andere Inspectiediensten van de Rijksoverheid, de Algemene Rekenkamer, gemeenten en provincies, werden door toezichtexperts geïnformeerd over ‘het aanpakken van problemen’ en konden klankborden met vakgenoten. De eerste dag van het tweedaagse congres ‘Toezicht en Wetenschap’ was een succes.

Volgens prof. dr. Ferdinand Mertens, initiatiefnemer van het congres, staat het toezicht stevig ter discussie. De hoge opkomst van vandaag onderstreepte dat. De key-note spreker van deze dag, professor Malcolm K. Sparrow, hoogleraar ‘Practice of Public Management’, verbond een andere conclusie aan de hoge opkomst: “Hieruit blijkt dat toezichthouders in Nederland toezicht en handhaving zeer serieus nemen.”


Accent op oplossen van de problemen

Professor Sparrow, schrijver van het boek ‘The Regulatory Craft’, waarschuwde de aanwezigen voor een valkuil waar hij toezichthouders overal ter wereld in ziet stappen. “Analyseer het probleem voor je je stort op oplossingen en handhaving! Zorg dat een probleem eerst wordt ontrafeld tot concrete, behapbare, kleine problemen en risico’s. Bekijk dan welke problemen door welke toezichtorganisatie moet worden aangepakt en ga vervolgens prioriteren, keuzes maken en uiteindelijk organisaties daar naar inrichten.”
Verder legde Sparrow uit wat het betekent om een ‘bridger’ te zijn. “Leg een brug tussen theorie en ideeën enerzijds en praktijk anderzijds. Maar leg ook bruggen naar andere toezichthouders en instanties die kunnen bijdragen in de uiteindelijke oplossing van een probleem.”Thematische sessies
Na een korte pauze begaven de aanwezigen zich naar de collegezalen van de TU Delft. Sprekers gingen in op vraagstukken als ‘Wat is goed toezicht?’, Welke autonomie hebben toezichthouders?’ en ‘Luisteren beleidsmakers naar de signalen die toezichthouders en inspecties afgeven?’ Verder werd de definitie van toezicht aan de kaak gesteld en werd er vastgesteld dat herkenning en erkenning vanuit het veld een belangrijke voorwaarde is voor effectief toezicht. 

Toezichthouders en media
In de interactieve avondsessie ging hoogleraar dr. Mark van Twist, samen met drie deskundigen, in op het vraagstuk:  is media-aandacht een kans of een bedreiging? Bij aanvang van de sessie zag 95% van de aanwezigen aandacht van de media als een kans, een manier om je professionaliteit te tonen. De sprekers lieten vervolgens diverse voorbeelden zien waarbij door middel van ‘framing’ de toezichthouder flink voor het blok werd gezet. “Wees je ervan bewust dat de media bij voorbaat heeft bedacht hoe ze je willen neerzetten. Blijf professioneel, blijf bij het verhaal waar je voor staat.”

Met deze boodschap keerden de bezoekers huiswaarts om morgen weer terug te keren voor dag twee van het congres Toezicht en Wetenschap.