Toezicht & Wetenschap — Wisselwerking en stand van zaken

Toezicht ontmoet wetenschap
Het doel van dit congres is het organiseren van dialoog tussen toezichthouders en wetenschappers. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek richt zich op toezicht en thema's die in het toezicht spelen. 

Tijdens het congres laten we de toezichthouders kennis maken met deze groeiende tak van wetenschappelijk onderzoek. We willen de toezichthouders vragen mee te denken over relevante onderzoeksvragen en laten reageren op bevindingen uit de wetenschap. 

John Braithwaite geeft acte de présence!
John Braithwaite was 40 jaar actief in 'social movement politics' in Australië en op internationaal vlak. In het verleden heeft hij ideeën en oplossingen bedacht op diverse gebieden als regulering en criminaliteitsproblemen. 

Daarnaast zijn er keynotes van Ferdinand Mertens, Judith van Erp, Paul Robben, Lee Paddock, Campbell Gemmel, Muel Kaptein, Michael Faure en Annetje Ottow. 

In het workshopprogramma wordt gewerkt aan cocreaties, confrontaties, verdieping en samenspel tussen wetenschap en toezicht. Workshops met onderwerpen als Sociaal-cultureel toezicht, de Academische werkplaats toezicht, Effectiviteit van het toezicht, Toezicht op het slappe koord, Thematisch toezicht i.s.m. wetenschap, Inspecteur en inspectie, Relatie intern-extern toezicht en de diversiteit van het willen. 

Voor wie
Het Vide congres is toegankelijk voor alle inspecteurs, toezichthouders, handhavers en evaluatoren en al haar individuele leden, werknemers van institutionele leden en niet leden. 

Kosten
Individuele leden en werknemers van institutionele leden: € 100,-

Niet-leden en overige aanmeldingen: € 150,-

INECE Conference 2015
Improving Environmental Performance, Next Generation Compliance Tools, Theory and Practice
Het Vide Jaarcongres vindt plaats in combinatie met een internationale conferentie over milieuhandhaving in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport, USEPA, George Washington University, INECE en RSM Erasmus Univserity. Opgeven voor beide evenementen levert € 50,- korting op.