Toezicht & Wetenschap — Wisselwerking en stand van zaken

Woensdag 22 juni, 15.45 - 16.45 uur

Inspecteren
Toezicht door Inspecties
de 'body of knowledge' van de inspecteur

Gebaseerd op het op 22 juni te presenteren boek van Ferdinand Mertens.


Door prof. dr. Ferdinand Mertens (leerstoel Toezicht, TU Delft)

Prof. dr. Ferdinand Mertens (1946) is Lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en Hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Voorheen o.a. werkzaam geweest als Inspecteur-Generaal van het Onderwijs (1996 – 2000) en als Inspecteur-Generaal van Verkeer en Waterstaat.(2000 – 2005). Was eerder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en aanvaardde het ambt met de rede getiteld: 'Vriendelijk converseren en krachtig optreden; over vakmanschap in de beleidsadvisering' (Rotterdam, 1996). Zijn ambt aan de Technische Universiteit Delft aanvaardde hij met de rede 'Toezicht in een polycentrische samenleving' (Delft 2006).


Ter gelegenheid van zijn afscheid aan de TU Delft is de laatste plenaire sessie aan hem.

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Na de afsluitende rede zal prof. dr. Ferdinand Mertens het eerste exemplaar van zijn op 22 juni te verschijnen boek:

Inspecteren / Toezicht door Inspecties – SDU Uitgevers Den Haag

Aanbieden aan

Mr. Pieter van Vollenhoven,

oud- voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Raad waar de auteur sinds 2005 lid van is.

- Het boek zal aan het einde van het congres tegen een speciaal tarief te bestellen zijn.-


Ter gelegenheid van het verschijnen van dit boek is een interview met Ferdinand Mertens opgenomen in Science Guide onder het gastredacteurschap van Jet Bussemakers, lid van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam.

 
U kunt hier meer informatie over het boek vinden. Lees ook het dankwoord van Ferdinand Mertens en download hier zijn presentatie.