Toezicht & Wetenschap — Wisselwerking en stand van zaken

Dag I (dinsdag 21 juni 2011)

12.30 uur

Ontvangst en registratie

13.15 uur

 

Opening
Dagvoorzitter: prof. dr. Ko de Ridder (Voorzitter Vide)
Prof. dr. Jeroen van den Hoven (Vice-decaan TBM, TU Delft)

13.30 uur
  

Keynote speech
Professor Malcolm Sparrow  (Harvard John F. Kennedy School of Government, USA)
14.30 uur Koffie/thee pauze 

15.00 uur


 

Thematische sessies   
Thema 1: De professionalisering van het toezicht en de toezichthouder: wat is goed toezicht?
Thema 2: De structuur en organisatie van het toezicht: de spanning tussen politiek en expertise.
Thema 3: Toezicht, kennis en beleid: een spanningsvolle relatie?
Thema 4: Vertrouwen in toezicht.
17.30 uur Diner (buffet)

19.00 uur     
 

Toezichtstrategie & medialogica: ervaringen, inzichten en benaderingen
Een multimediaal avondprogramma - onder leiding van prof. dr. Mark van Twist (NSOB, EUR).

           
Dag II (woensdag 22 juni 2011)

08.45 uur        

Ontvangst en registratie
09.15 uur
 
Opening
Dagvoorzitter: prof. dr. Frans Leeuw (Universiteit Maastricht en directeur WODC)
09.20 uur
   

Keynote speech
Mr. Arthur Docters van Leeuwen (NSOB)

10.10 uur

Koffie/thee pauze

10.30 uur
  
Thematische sessies
Thema 5: Het sluitstuk van toezicht: handhaving & beïnvloeding.
Thema 6: Bijdragen van toezicht in het oplossen van problemen: verwachtingen en effecten.
Thema 7: De internationale vervlechting van het toezicht: de rol van Europese agentschappen en andere internationale instituties.
13.00 uur

Lunch (buffet)

13.45 uur
   
Wat leren we van toezicht?
Plenaire paneldiscussie in drie ronden onder leiding van prof. mr. dr. Hans de Bruijn (TU Delft)
15.15 uur

Koffie/thee pauze

15.45 uur
 
Inspecteren - Toezicht door inspecties
Plenaire sessie door prof. dr. Ferdinand Mertens (leerstoel Toezicht, TU Delft)
16.45 uur 

Afsluiting met een hapje en een drankje


Voor meer gedetailleerder informatie over de onderdelen van het programma gebruikt u de links in de tekst. Tevens kunt hier de orginele flyer van het congres downloaden.