Toezicht & Wetenschap — Wisselwerking en stand van zaken

Woensdag 22 juni, 10.30 - 13.00 uur

De internationale vervlechting van het toezicht: de rol van Europese agentschappen en andere internationale instituties

Sessieleiders: prof. mr. Annetje Ottow (Universiteit Utrecht, OPTA) en
dr. Kutsal Yesilkagit (Universiteit Utrecht)

Prof. mr. Annetje Ottow (1965) is sinds augustus 2007 hoogleraar economisch publiekrecht aan het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht en sinds april 2006 geassocieerd lid van het college van de onafhankelijke post- en telecommunicatieautorieit OPTA. Voorheen was zij ruim vijftien jaar werkzaam in de advocatuur. Ze is gespecialiseerd in toezicht(houders), marktordening, mededinging en Europees recht. In haar onderzoek richt Annetje Ottow zich op onafhankelijke toezichthouders in de context van het Nederlandse bestuursrecht en het Europees recht. Specifiek gaat zij in  op de toezichtvormen en handhavingsinstrumenten. In haar inaugurele rede De markt meester? De zoektocht naar nieuwe vormen van toezicht van 18 september 2008 schetste ze enkele contouren voor nader onderzoek op dit vakgebied. In haar onderzoek en lesgeven combineert Annetje Ottow haar academische deskundigheid met haar praktijkervaring. Als lid van de Commissie Schenk adviseerde zij de Commissie de Wit over de gevolgen van de financiële crisis voor het financiële toezicht. Dit voorjaar was zij verbonden als visiting professor aan de Florence School of Regulation, the European University Institute, Florence. Annetje Ottow is bestuurslid van het Europa Instituut te Utrecht, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht, non-governamental advisor van ICN (het internationale netwerk van mededingingsautoriteiten), redactielid van de tijdschriften Mediaforum, Markt & Mededinging en oprichtster van het nieuwe tijdschrift Tijdschrift voor Toezicht.

Dr. Kutsal Yesilkagit is bestuurskundige en als universitair hoofddocent verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op vraagstukken van de veranderende politiek-ambtelijke verhoudingen, de organisatie en hervorming van de centrale overheid, de opkomst en het functioneren van toezichthouders en de invloed van Europeanisering en internationalisering op deze vraagstukken. Over deze onderwerpen heeft hij al vele publicaties in toonaangevende (inter)nationale tijdschriften op zijn naam en is een vooraanstaand lid van enkele internationale bestuurskundige netwerken. Momenteel verricht hij met behulp van een onderzoekssubsidie van het Montesquieu Instituut (Den Haag) onderzoek naar de inrichting en het functioneren van het internationale toezicht op de financiële markten en de invloed van dit op nationale praktijken van toezicht.


De Europese dimensie van het toezicht wordt steeds belangrijker. Europeanisering speelt op drie niveaus:

 • niveau 1: nationale toezichthouders die Europese regelgeving dienen toe te passen
 • niveau 2: ontstaan en werking van Europese netwerken van nationale toezichthouders
 • niveau 3: Europese toezichthouders/agentschappen

In deze workshop zullen deze drie niveaus aan de orde komen en wordt de invloed van Europa op het toezicht in Nederland zichtbaar gemaakt. Daarnaast wordt een kijkje in de keuken gegeven hoe de netwerken en Europese toezichtouders in de praktijk werken en op welke wijze dit de nationale toezichtpraktijk beïnvloedt. Ook zal aandacht worden geschonken aan niet markttoezichthouders (inspecties): hoe staat het daar met de Europese samenwerking.

Sprekers zijn:

 • Prof. mr. Annetje Ottow, 'Het Europese toezicht op de financiele markten' en dr. Kutsal Yesilkagit, ‘Het belang van netwerken binnen het Europese toezicht’
  Download: paper Annetje Ottow
 • Mr. Heerd Jan Hoogeveen (chair’s office, BEREC) en mr. drs. Gert Luiting (Strategie, beleid en Internationale Zaken, AFM), ‘Netwerken in de praktijk’
 • Drs. Miranda Vermeulen (UWV), 'Wil, werkelijkheid of retoriek? Grensoverschrijdend handhaven binnen de sociale zekerheid'
  Download: paper
 • Dr. ir. Marijn Janssen (TU Delft), ‘ICT-architecturen voor nieuwe vormen van grensoverschrijdend toezicht’

U kunt hier alle abstracts van thema sessie 7 lezen.


Mr. H.J. (Heerd Jan) Hoogeveen (1972) werkt als senior adviseur bij OPTA in het team dat het Nederlandse voorzitterschap van BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) ondersteunt. BEREC is het formele samenwerkingsverband van telecomtoezichthouders in de EU. In 2003 is hij al lid geweest van het secretariaat van de Independent Regulators Group, het informele platform van Europese telecommunicatietoezichthouders. Ook heeft hij tussen 2005 - 2008 als lid van het managementteam gewerkt aan een driejarig project van de Europese Commissie, dat er op was gericht om toezichthouders en ministeries in Noord-Afrika en het Midden-Oosten te laten profiteren van de Europese kennis en ervaring op het gebied van regulering van elektronische communicatiemarkten. Daarnaast heeft hij gewerkt bij toezichthouders als Agentschap Telecom en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Mr. drs. G. (Gert) Luiting (1972) is sinds 2004 werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten en is verantwoordelijk voor Public & International Affairs. Hij participeert namens de AFM in verscheidene internationale netwerken voor effectentoezichthouders en heeft onlangs een Task Force voorgezeten die adviezen heeft uitgebracht over de inrichting van de organisatie van ESMA. Van 1997 tot 2004 was hij werkzaam bij de Rabobank o.a. voor de divisie Corporate Clients.  Hij studeerde Algemene Economie en Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg.

 

 

Terug naar boven